Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja

Član 1.
U Pravilniku o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja („Službeni glasnik RS”, broj 110/16), u članu 3. tačka 9) briše se.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: