Prijavljivanje za premiju za mleko za II kvartal do 3.avgusta

Javni poziv za za premiju za mleko za 2. kvartal, koji je raspisan 3. jula, trajaće do 3. avgusta 2023. godine. S tim u vezi molimo sve mlekare, sakupljače mleka kao i proizvođače da obrate pažnju na popunjavanje kompletne dokumentacije kako bi svaki učesnik u lancu bio vidljiv. Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada –  preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Napominjemo da je premija po litri predatog mleka povećana i da će za ovaj kvartal iznositi 19 dinara.

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/?script=lat