Produžen rok za dostavljanje projekata na NLB ORGANIC konkurs

 Za konkurs NLB Banka Beograd- za najbolje projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane produžen rok za dostavljanje, do 15.08.2020.godine.

Projekte možete dostaviti:
1. elektronskim putem na e-mail adresu organic@nlb.rs 

2. poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”.