Produženi rokovi za podsticaje za genetičke resurse i vinovu lozu

Krajnji rokovi za prijavu na aktuelne javne pozive su produženi i svi poljoprivredni proizvođači mogu da se prijave za podsticaje zaključno sa sledećim datumima:

● očuvanje genetičkih resursa do 31. jula 2023. godine
● podizanje višegodišnjih zasada vinove loze do 31. jula 2023. godine.

Izvor: https://uap.gov.rs/