Rang lista odobrenih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Podnosilac zahteva za odobravanje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na rang listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang liste.
O prigovoru Uprava rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.
Po konačnosti odluka o prigovoru, Uprava objavljuje konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekta na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: