Rang lista za Drugi javni poziv – IPARD Mera 7

Podnosilac zahteva za odobravanje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rang liste na zvaničnoj internet stranici Uprave.
O prigovoru Uprava rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.
Po konačnosti odluka o prigovorima, Uprava objavljuje konačnu rang-listu zahteva za odobravanje projekta na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: