RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD, RASPISUJE KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: