RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA

Na osnovu Programa rada za 2017. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA 1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa, programa Zajednice i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora, kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. 2. KORISNICI SREDSTAVA Pravo učešća na konkursu imaju:  mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici Pravo za dodelu sredstava u skladu sa ovim konkursom i propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke imaju:  jedinice lokalne samouprave - gradovi i opštine,  javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: