Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

1.  CILJEVI DODELE SREDSTAVA  
Osnovni ciljevi dodele kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 
2.  KORISNICI KREDITA   
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje. 
 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: