Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA LIKVIDNOST I NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA RADI SMANJENJA NEGATIVNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID 19 SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA  Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava radi održavanja likvidnosti i nabavke obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.   Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 
2. NAMENA KREDITA Krediti su namenjeni za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.  
Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: