RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONA ULAGANJA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja.Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 600.000.000,00 dinara.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: