REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE - RAZMENA 12.600 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 7.000 TONA SEMENSKE PŠENICE

Predmet oglasa: je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2016. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: