REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONELA JE DOPUNU I IZMENU JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

Tačka 10. menja se i glasi:

 

  1. Spisak klanica:

1.IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;

2.ALF PROMET DOO, KAĆ

3.ZMAJEVAC DO

Tačka 10. menja se i glasi:

 

  1. Spisak klanica:

1.IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;

2.ALF PROMET DOO, KAĆ

3.ZMAJEVAC DOO, IRIG

4.TURKOVIĆ DOO, Sjenica

5. KLANICA DIVCI DOO, Divci

6. MI KOSANOVIĆ, Martinci

Tačka 10. menja se i glasi:

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: