REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONOSI IZMENU I DOPUNU OBAVEŠTENJA ZAINTERESOVANIM O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021.

Prvi stav menja se i glasi:
„Na osnovu Zaključka o izmeni zaključka Vlade o kupovini merkantilnog kukuruza roda 2021. godine, Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija), izvršiće kupovinu do 14.997.056 kg merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.“
 Tačka 3 menja se i glasi:
 „Cena merkantilnog kukuruza je 31,50 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.“ 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: