REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE JE DONELA IZMENU JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 4.000.000 kg MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2020.i 2021. godine objavljenog 31.08.2020. godine

Rok za podnošenje zahteva za ugovaranje robne razmene iz Javnog poziva objavljenog 31.08.2020. godine, menja se i glasi:

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: