REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE Oglašava prikupljanje pismenih ponuda za RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

Predmet oglasa: je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2019. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

I MERKANTILNA PŠENICA

1. Količina: 10.000 tona.

2 Kvalitet: Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.. Merkantilna pšenica je zrela, zdrava,bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1, sa sledećim elementima kvaliteta : hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: