REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OGLAŠAVA PRIKUPLJANJE PISMENIH POTVRDA ZA RAZMENU 13.992 TONA SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICE RODA 2020. i 2021. GODINE

Predmet oglasa: je razmena semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine godine, pod sledećim uslovima:


  Razmena će se vršiti,  sa :
       -  fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstava
       -  ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.
       -  zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane  u Agenciji za privredne 
             registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. 
        - ostalim pravnim licima koja su registrovana  u Agenciji za privredne 
             registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.         

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine  je sledeći:
1 kg semenske pšenice  za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine.
1 kg semenske pšenice  za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: