Republička direkcija za robne rezerve oglašava prikupljanje ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 32.500 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba

Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda po ovom oglasu.

I MERKANTILNA PŠENICA

  • 1. Kvalitet: Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.
  • 2. Pakovanje: U rasutom stanju
  • 3. Cena: se utvrđuje iz odnosa razmene
  • 4. Isporuka: Na paritetu silos skladištara Direkcije, na osnovu pisanog naloga Direkcije 

II PŠENIČNO BELO BRAŠNO T-500

  • 1. Količina: 32.500 tona belog brašna T-500
  • 2. Kvalitet: U skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina („Sl. glasnik RS“ br.68/2016 i 56/2018).
  • 3. Pakovanje: u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg ili 25 kg neto mase sa propisanom deklaracijom
  • 4. Cena: 22,00 din/kg bez pdv, 24,20 din/kg, sa pdv-om.
  • 5. Isporuka: Najkasnije u roku 10 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza ponuđača je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije skladišti brašno do konačne isporuke. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: