Republička direkcija za robne rezerve raspisala je Javni poziv klanicama za prikupljanje pismenih ponuda za klanje i preradu tovnih svinja

Predmet oglasa je: prikupljnje ponuda zainteresovanih klanica za klanje  do 15.000 tovnih svinja vlasništvo Direkcije i preradu u mesne konzerve ( mesni narezak i pašteta).


 Kvalitet: Tovne svinje u svemu mora da odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa  („ Sl. List SFRJ“ br.2/85; 12/85 i 24/86), težine od 95-110 kg. Tovne svinje koje se prerađuju, nalaze se kod skladištara Direkcije, na farmama ( privredna društva) i mini farmama ( individualna gazdinstva) i moraju biti u dobroj kodiciji, čiste i bez povreda na telu i propisno obeležene ušnim markicama.

Utvrđeni paritet kod razmene je:
4 kg tovnih svinja za 1 kg mesnog nareska;
2,75 kg tovnih svinja za 1 kg paštete.

Krajnji rok preuzimanja tovnih svinja je do 20.06.2021. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: