Republičke robne rezerve raspisale su JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 5.445 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU

Na osnovu Zaključka 05 Broj: 339-3519/2019 od 11.04.2019. godine Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 5.445 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku.

 

  1. Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovnih svinja, odnosno tovne junadi.

 

  1. Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

 

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017), i nalaze se u aktivnom statusu.

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koja moraju biti registrovana u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 01.46-uzgoj svinja, ili 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: