REPUBLIČKE ROBNE REZERVE VRŠE RAZMENU SEMENSKE ZA MERKANTILNU PŠENICU

 

U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, donela Zaključak 05 br: 339-8155/2019-1 od 22. avgusta 2019. godine, kojim je dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2019 i 2020 godine.

 

Razmena će se vršiti, sa

- fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

- ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.

- zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne

registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

- ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne

registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: