REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRIVREDE daje INFORMACIJU O NAČINU SPROVOĐENJA PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI

U ovom dokumentu su date detaljne informacije potencijalnim korisnicima o Programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini (u daljem tekstu: Program), pa iz tih razloga molimo da ga detaljno pročitate kako bi, na najbolji način, razumeli predmet podrške, kao i sve uslove, prava i obaveze koje proističu iz Programa.

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:

1) unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje;

2) poboljšanje konkurentnosti proizvođača;

3) povećanje vrednosti i obima prometa;

4) podsticanje zaštite životne sredine;

5) smanjenje rizika finansiranja nabavke proizvodne opreme;

6) smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade;

7) povećavanje ponude dugoročnih izvora finansiranja;

8) promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog sredstva obezbeđenja kredita;

9) poboljšanje kreditne ponude banaka i lizing kompanija za finansiranje nabavke proizvodne opreme;

10) jačanje partnerstva između banaka, lizing kompanija i javnog sektora u unapređenju izvora finansiranja.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: