U GARANCIJSKOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE u toku je Konkurs za odobrenje Kredita / garancija za finansiranje nabavke repromaterijala u poljoprivredi

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:
Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:

Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: