UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA RASPISALA JE ŠESTI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući podizanje zasada voća, povrća i grožđa, osim investicija u nabavku novih traktora.

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 21. juna 2021. godine do 10. septembra 2021. godine.


 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: