Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

U Uredbi o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine („Službeni glasnik RSˮ, br. 94/22, 123/22, 126/22, 139/22 i 141/22), u Programu finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, u glavi I. PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR, posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: