UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: