Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

Marža obračunata na neto fakturnu cenu svih vrsta svežeg svinjskog mesa, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.
Maksimalna maloprodajna cena za svinjski but bez kostiju ne sme prelaziti 709,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 585,95 dinara po kilogramu.
Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku plećku bez kostiju ne sme prelaziti 699,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 577,69 dinara po kilogramu.
Maksimalna maloprodajna cena za svinjski vrat sa kostima ne sme prelaziti 595,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 491,73 dinara po kilogramu.
Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku slabinu sa kostima ne sme prelaziti 595,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 491,73 dinara po kilogramu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: