Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 – Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 750.000.000 dinara od čega 600.000.000 dinara iz izvora finansiranja prihoda budžeta (01) i 100.000.000 dinara iz izvora finansiranja primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine (12) i 50.000.000 dinara iz izvora finansiranja neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina (13), koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: