Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini („Službeni glasnik RS”, br. 125/21, 10/22, 30/22, 52/22 i 67/22), u članu 5. stav 2. tačka 1) reči: ,,5.266.930.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,6.766.930.000 dinaraˮ, a reči: ,,3.000.000.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,1.500.000.000 dinaraˮ .

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: