Uredba o izmeni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Član 1.
U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini („Službeni glasnik RS”, br. 125/21, 10/22, 30/22 i
52/22), u članu 8. stav 2. tačka 2) reči: ,,738.001.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,723.001.000 dinaraˮ.
U podtački (1) reči: ,,500.000.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,485.000.000 dinaraˮ.
U alineji prvoj reči: ,,200.000.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,185.000.000 dinaraˮ.
U tački 3) reči: ,,633.905.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,648.905.000 dinaraˮ, a reči: ,,583.905.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima:
,,598.905.000 dinaraˮ.
U podtački (1) reči: ,,400.000.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: ,,415.000.000 dinaraˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: