Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

U Uredbi o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine („Službeni glasnik RSˮ, br. 94/22, 123/22, 126/22 i 139/22), u Programu finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, u glavi I. PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR, stav 3. menja se i glasi:
„Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 110/21 i 125/22), u okviru Razdela 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0007 – Pravila i mere uređenja tržišta, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 2.600.000.000 dinara, a raspoređuju se i koriste za realizaciju Programa.ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: