Uredba o izmeni uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrske proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu

Vlada donosi Uredbu o izmeni uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrske proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: