Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Član 4.
Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 6%.
Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i sl.) ne može biti veća od 8,12% u odnosu na proizvođačku cenu hleba. Proizvođačka cena iz stava 2. ovog člana se obračunava u visini do 41,20 dinara po vekni

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: