Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

Član 1.
Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (u daljem tekstu: državno poljoprivredno zemljište) na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe (u daljem tekstu: korišćenje), kao i kriterijumi za utvrđivanje visine naknade za davanje državnog poljoprivrednog zemljišta na korišćenje.
Ova uredba primenjuje se na zemljište koje je u katastru nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda upisano po vrsti kao poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije. 
Katastarske parcele koje su predmet vraćanja u smislu zakona kojima se uređuje vraćanje zemljišta ranijim vlasnicima, ne mogu biti predmet korišćenja.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: