UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU

ih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2016. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: