UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE

Član 1.
Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: