Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i druga investiciona ulaganja (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; komasacija; nabavka nove opreme za navodnjavanje; iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja; korišćenje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: