Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu

Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: