UREDBU O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine, (u daljem tekstu: Srednjoročni program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se srednjoročni ciljevi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi, način i rokovi za ostvarivanje navedenih ciljeva, očekivani rezultati i način finansiranja savetodavnih poslova u poljoprivredi.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: