Vlada donosi PROGRAM ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE

Program za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine (u daljem tekstu: Program) tematski je podeljen u pet celina, i to:

1) uvodna razmatranja sa osnovnim informacijama o programskom, pravnom i institucionalnom okviru;

2) stanje u oblasti sporednih proizvoda životinjskog porekla;

3) dugoročni opšti cilj i posebni ciljevi za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla;

4) mehanizam za sprovođenje Programa;

5) akcioni plan za sprovođenje Programa.

Skraćenice koje se koriste u tekstu imaju sledeće značenje:

BSE - Bovina spongioformna encefalopatija („bolest ludih krava”);

EK - Evropska komisija;

EU - Evropska unija;

IPARD - Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj

JLS - Jedinica lokalne samouprave;

MPŠV - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

NPAA - Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU;

NVO - Nevladina organizacija;

SPŽP - Sporedni proizvodi životinjskog porekla;

SRM - Specifični rizični materijal;

Ten - tona ekvivalentne nafte;

TSE - Prenosive spongioformne encefalopatije;

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: