Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI

Izvor: Влада доноси УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/18 i 66/18), članu 2. st. 1-3. menjaju se i glase: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara. Odobrenjem zahteva za uvećanje aproprijacije iz dodatnih ostalih izvora prihoda i primanja, broj 401-00-00871/16/2018-05 od strane nadležnog organa Ministarstva finansija dana 31. oktobra 2018. godine pod brojem 7722, na Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva iz izvora 12 u iznosu od 150.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 950.000.000 dinara, koja se raspoređuju ovom uredbom.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: