Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/19, 12/19 i 29/19), u članu 3. stav 2. reči: „4.800.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.800.000.000 dinara”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: „19.120.314.000 dinara” zamenjuju se rečima: „18.120.314.000 dinara”. U stavu 2. tačka 2) reči: „9.341.492.000 dinara” zamenjuju se rečima: „8.341.492.000 dinara”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: