Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/19, 12/19, 29/19, 40/19 i 57/19), u članu 2. stav 3. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 8.000.000.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-8061/2019 od 8. avgusta 2019. godine preneta su sredstva u iznosu od 10.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima utvrđena su u iznosu od 8.010.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: