Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/19, 12/19, 29/19, 40/19, 57/19, 69/19 i 80/19), u članu 2. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 – Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 24.955.314.000 dinara. Rešenjem o preusmeravanju aproprijacija utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu 03 Broj: 401-00-4719/2019 od 6. novembra 2019. godine preneta su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-12570/2019 od 12. decembra 2019. godine obezbeđena su sredstva u iznosu od 500.000.000 dinara iz izvora finansiranja 12. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima utvrđena su u iznosu od 26.255.314.000 dinara, od čega 25.755.314.000 iz izvora 01 i 500.000.000 dinara iz izvora 12, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 – Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 8.010.000.000 dinara. Rešenjem o preusmeravanju aproprijacija utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu 03 Broj: 401-00-4719/2019 od 6. novembra 2019. godine umanjena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-12570/2019 od 12. decembra 2019. godine obezbeđena su sredstva u iznosu od 500.000.000 dinara iz izvora finansiranja 12. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima utvrđena su u iznosu od 7.710.000.000 dinara, od čega 7.210.000.000 iz izvora 01 i 500.000.000 dinara iz izvora 12, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: