Vlada donosi Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini

Stav 5. menja se i glasi:
„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 – IPARD, Ekonomska klasifikacija 451–Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 3.634.000.000 dinara, od čega 684.000.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja. U skladu sa Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-6225/2020-1 od 6.avgusta 2020.godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama umanjena su sredstva u iznosu od 150.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-8094/2020 od 15. oktobra 2020. godine, na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama umanjena su sredstva u iznosu od 300.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451–Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 3.184.000.000 dinara, od čega 234.000.000 dinara budžetskih sredstava i 2.950.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: