Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u Razdelu 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 – Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 9.874.856.000 dinara od čega 9.755.000.000 dinara iz izvora 01 i  119.856.000 dinara iz izvora 14. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-10700/2020 od 18. decembra 2020. godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama uvećana su sredstva u iznosu od 1.200.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 11.074.856.000 dinara, od čega 10.955.000.000 dinara iz izvora 01 i 119.856.000 dinara iz izvora 14, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: