Vlada donosi UREDBU O IZMENI I DOPUNI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/19 i 12/19), u članu 9. stav 1. posle reči: „od 50% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja,” dodaju se reči: „odnosno u maksimalnom iznosu od 60% od vrednosti za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje,”. U stavu 2. reči: „Zlatiborskog i Kolubarskog” zamenjuju se rečima: „Zlatiborskog, Kolubarskog, Podunavskog i Šumadijskog”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: