Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 12/19), u Godišnjem programu razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu, glava V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA, menja se i glasi: „V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: