Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU

U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 18/19, 30/19 i 36/19), u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu, u glavi II, Tabela 1. menja se i glasi:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: