Vlada donosi UREDBU O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2020. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: